top of page

הדרכת עזרה ראשונה לגני ילדים

#הדרכתעזרהראשונה _#גן_לילדים_חולון_#הכנו

.אנחנו מציעים רענונים בעזרה ראשונה והחייאה לגננות ולסייעות, לפי ההנחיות של משרד החינוך

למרות שמשרד החינוך מחייב את כל צוות הגן לעבור הדרכת רענון בעזרה ראשונה  והחייאה אחת לשנתיים, הצוותים שעברו איתנו הדרכה מזמינים אותנו כל שנה.

 

אנחנו יודעים שאתן אחרי יום מאוד מעייף ועל כן ההדרכה שלנו מאוד עניינית ומתמקדת רק בנושאים שמשרד החינוך מחייב להעביר ורלוונטים עבורכן.

 

ההדרכה באנרגיות גבוהות מאוד ומשלבת סיפורי מקרה רבים, כדי לעזור לכן לאבחן מצבי אמת במהירות וכמובן לדעת איך לטפל בהתאם.

!אנחנו מגיעים לגן עם מקרן, בובות החייאה משוכללות והידע העדכני ביותר

בסיום ההדרכה, הגן מקבל תעודה ממוסגרת, שמעידה שהצוות עבר עזרה ראשונה וההורים יכולים להיות בטוחים שהם שולחים את ילדיהם למקום בטוח ומוגן.

!את ההדרכה שלנו- לא תוכלו לשכוח

bottom of page