top of page

השכרת תיק חובש 

בוגר של השבט הוא חובש והסכים ללוות את הטיול אבל אין לו ציוד?

תיקי החובש שלנו ערוכים ומרועננים בדיוק לצורך הזה!

התיק שלנו מאובזר עפ"י תקן משרד החינוך.

תיאום פשוט, איסוף נוח וחווית שירות יחסכו לכם התעסקות מיותרת ביציאה לטיול שגם ככה מורכב לוגיסטית.

bottom of page